Swydd Tirmon

Cyfle i gyflogi Tirmon profiadol gyda Cyngor Tref Llangefni.

Swydd Llawn Amser yn cychwyn ar unwaith.

Anfonwch eich CV at “Y Clerc, Cyngor Tref Llangefni, Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni LL77 7EN” / E-bost : cyngortref@llangefni.org

Dyddiad Cau – 12.00 hanner dydd, Dydd Gwener 21ain o Fai 2021.