Digwyddiadau

Hwyl Nadolig Llangefni
||,
Maes Parcio Neuadd y Dref 01/12/23 @ 4pm Maer y Dref yn rhoi'r golau ymlaen...
continue reading
Arddangosfa Golau Jiwbilî’r Frenhines
||,
Canol y Dref, Llangefni, Nos Iau 2ail o Fehefin 2022 rhwng 7.00y.h. ac 11.30y.h.
continue reading
Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi
||,
Orymdaith yng nghanol Dref Llangefni, Dydd Iau 3ydd o Fawrth 2022, yn cychwyn tua 10.00...
continue reading
Cystadleuaeth Arddangosfa Ffnestr Nadolig 2021
||,
1af Siop Cain Cydradd 2ail Siop Elenna, Stryd yr Eglwys & Siop Gwallt HBA, Stryd...
continue reading
Sul y Cofio 2021
||,
continue reading
Gwasanaeth Sul Y Cofio – Llangefbi 14.11.2021
||,
Mae trefniadau mewn lle ar gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio yn Llangefni eleni, Dydd Sul...
continue reading
Cystadleuaeth Arddangosfa Ffenestr Nadolig 2020 : Canlyniadau
||,
1af       Siop Emberwood, Stryd yr Eglwys, Llangefni 2il        Siop Gwallt HBA, Stryd Fawr, Llangefni 3ydd...
continue reading
Arddangosfa Ffenestr Nadolig
||,
At: Holl Fusnesau'r Dref Eleni, fel yn y gorffennol, bydd y Cyngor Tref yn hyrwyddo...
continue reading