Hysbysiadau

Rhybudd ar gyfer ardystio hwyr a chymeradwyo cyfrifon
ARDYSTIO A Chymeradwyo Cyfrifon Blynyddol ar gyfer 2023-2024 Mae Rheoliad 15(1) o Reoliadau Cyfrifon ac...
continue reading
Hysbysiad O Gyfethol: Cymuned (Ward) Tudur
RHODDIT HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Llangefni bwriadu Cyfethol 1 aelod i lenwi'r lle...
continue reading