Polisiau

Mae’r Polisïau yma ar gael yn y Swyddfa:
 • Polisi Cynllun Gwerthus
 • Canllawiau Arfarnu a Ffurflenni Arfarnu
 • Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
 • Disgyblu a Chwyno Polisi a Gweithdrefn Staff
 • Polisi Recriwtio a Dethol
 • Polisi Bwlio ac Aflonyddu
 • Polisi Gweithio Unigol
 • Polisi Rhaglen a Chofnodion
 • Polisi Trefn Cwyn
 • Polisi Cynllun Dirprwyo
 • Polisi Iechyd a Diogelwch
 • Polisi Asesiad Risg ac Atodlen
 • Polisi Rheoli Cofnodi a Threfn
 • Polisi ar Ddiogelu Gwybodaeth a Data
 • Polisi ar Gadw a Gwaredu Dogfennau
 • Canllawiau ar gyfer Rheoli Cofnodi Cyfarfodydd yn Effeithiol
 • Rheolau Ariannol
 • Rheolau Sefydlog
 • Polisi Arian Parod
 • Polisi ar Ddiogelu Gwybodaeth a Data

Mabwysiadwyd: Cyfarfod Blynyddol 26.05.2021
Cadeirydd: Cyng. Margaret Ann Thomas