Newyddion

Agoriad Swyddogol Siop Elusen Hosbis Dewi Sant 17.04.2023
||
Agoriad gan Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry a’r Dirprwy Faer, Cyng. John Lee.
continue reading
Meithrinfa Ser Bach – Ymweliad gan Maer y Dref
||,
Meithrinfa Ser Bach – Ymweliad gan Maer y Dref, Cyng. Non Parry – Cyngor Tref...
continue reading
Cofnodion 12.12.2022
||,
continue reading
Cystadleuaeth Arddangosfa Ffenestr Nadolig – Rhagfyr 2022
||
Enillwyr : 1af Becws Gwalia 2ail (Cyd) Siop Cain – Siop Emberwood 3ydd Siop Look Around...
continue reading
Oriau agor y Nadolig
||
Bydd Swyddfa’r Cyngor Tref ar gau o Ddydd Mercher 21ain o Ragfyr 2022 ac yn...
continue reading