Cysylltu gyda ni

Sut allwn ni helpu?

Swyddfa ar gau dros gyfnod y Nadolig/Flwyddyn Newydd

Ail-agor (yn unol a canllawiau Covid-19 Llywodraeth Cymru)

4ydd o Ionawr 2022

Mewn argyfwng – Cysylltwch a’r Clerc  :  07748316721

Cymhorthydd          :       07407250207

YMWELWCH EIN SWYDDFA

The Court
Glanhwfa Road
Llangefni
LL77 7EN

SIARADWCH Â NI

Ffôn: 01248750797
Rhif Dros Dro: 01248 858553

Cysylltwch â ni

    * Required