Swydd Wag – Tirmon Rhan Amser

Swydd Wag – Tirmon Rhan Amser

Dyletswyddau:

  • Gwaith Cynnal a Chadw, Torri Gwair, Strimio a.y.b.
  • Dyletswyddau cyffredinol ynghyd a gwaith achlysuron saer maen.

Contract Rhan Amser – Am fwy o fanylion, cysylltwch â’r Swyddfa : 01248 723332/01284 858553 neu e-bost: cyngortref@llangefni.org.

CV i’w hanfon trwy e-bost, neu trwy’r post at : Y Clerc, Cyngor Tref Llangefni, Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni LL77 7EN.

Dyddiad Cau: Dydd Iau 21ain o Fawrth 2024 am 4.00y.h.

Graddfa Cyflogaeth: SCP 11 – 14