Newyddion

ETHOL MAER NEWYDD – CYNGOR TREF LLANGEFNI
|
Cynghorwyr Cyngor Tref Llangefni wedi ethol Cyng. Non W. Parry yn Faer y Dref yn...
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd
|
Tref/Cymuned: CYNGOR TREF LLANGEFNI Ward: TUDUR Rhoddir rhybudd trwy hyn fod TAIR sedd wag am...
continue reading
HYSBYSIAD O GYFETHOL
|
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod CYNGOR TREF LLANGEFNI...
continue reading
“Arctic Blast Challenge” – Gofal Cancer Velindre – “100km Snow Shoe Challenge ar draws y Cylch yr Arctig”
|
Mae Owain Fraser-Williams, a gafodd ei eni a’i fagu yn Llangefni, newydd gwblhau taith ar...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 14.03.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi
|,
Orymdaith yng nghanol Dref Llangefni, Dydd Iau 3ydd o Fawrth 2022, yn cychwyn tua 10.00...
continue reading
Cofnodion 13.12.2021
|,
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 14.02.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Arddangosfa Goleuadau Nadolig 2021
|
Lluniau trwy garedigrwydd Phil Hen
continue reading