Newyddion

Rhaglen : Cyfarfod 17.10.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Llogi Ystafelloedd
|
Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni – Adeilad mawr amlbwrpas gyda’r cyfleusterau canlynol : Ystafell Gynhadledd;...
continue reading
Gyda thristwch mawr y clywed y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.
|
Mae Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry ac Aelodau Cyngor Tref Llangefni yn drist...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 11.07.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 13.06.2022
|,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading
Arddangosfa Golau Jiwbilî’r Frenhines
|,
Canol y Dref, Llangefni, Nos Iau 2ail o Fehefin 2022 rhwng 7.00y.h. ac 11.30y.h.
continue reading