Oriel Ynys Môn

Mae gan y Canolbwynt Celf a Hanes pum oriel celf ac amgueddfa sy’n cynnwys y Den Darganfod, lle arbennig i deuluoedd i archwilio.

Porwch o gwmpas y siop ac ymlacio yng nghaffi Blas Mwy.

Ar agor yn ddyddiol: 10.30y.b – 5.00y.h

Oriel Ynys Môn
Rhosmeirch, Llangefni, Ynys Môn, LL77 7TQ

Ffôn: 01248 724444
Ebost: oriel@anglesey.gov.uk
Wefan: www.orielynysmon.info