Oriau agor y Nadolig

Bydd Swyddfa’r Cyngor Tref ar gau o Ddydd Mercher 21ain o Ragfyr 2022 ac yn ail-agor Dydd Mawrth 3ydd o Ionawr 2023.

Mewn argyfwng cysylltwch â’r Clerc – Mr. Rhys Parry 07748316721

Nadolig Llawen