Noson Troi’r Goleuadau Nadolig Ymlaen

6.30y.h. 7fed o Ragfyr 2018.

Stondinau ac Adloniant yn mynd ymlaen o gwmpas Cloc y dref am 5.00y.h.