Mynwent Llangefni

Canllawiau i Awdurdodau lleol ar effaith Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Cymru) 2020 ar Angladdau – gweler y linc isod.

https://llyw.cymru/covid-19-canllawiau-i-awdurdodau-lleol-ar-angladdau