Llogi Ystafelloedd

Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni – Adeilad mawr amlbwrpas gyda’r cyfleusterau canlynol :

  • Ystafell Gynhadledd;
  • Ystafell Cyfarfodydd;
  • Cyfleusterau Cegin;
  • Mynediad i’r Anabl;
  • Darpariaeth Wi-Fi/Cyfarpar Sain/Gweledol.

Cysylltwch â’r Clerc, os gwelwch yn dda, am fwy o fanylion : cyngortref@llangefni.org <mailto:cyngortref@llangefni.org> / 01248 723332 – 01248 858553