Gwasanaeth Sul Y Cofio – Llangefni 13.11.2022

Mae trefniadau mewn lle ar gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio yn Llangefni eleni, Dydd Sul 13eg o Dachwedd 2022.

Os hoffech fod yn rhan o’r Gwasanaeth yn Llangefni, y drefn ydyw i ymgynnull wrth y Cofadail, Ffordd Glanhwfa, am 10.40y.b., yn barod i dderbyn yr Orymdaith a’r Band, a fydd yn cychwyn o Faes Parcio Neuadd y Dref, Llangefni am 10.30a.m.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r Gwasanaeth

Rhys Parry – Clerc/Clerk
Cyngor Tref Llangefni
Llangefni Town Council