Gwasanaeth Sul Y Cofio – Llangefbi 14.11.2021

Mae trefniadau mewn lle ar gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio yn Llangefni eleni, Dydd Sul 14eg o Dachwedd 2021.

Os hoffech fod yn rhan o’r Gwasanaeth yn Llangefni, y drefn eleni ydyw i ymgynnull wrth y Cofadail, Ffordd Glanhwfa, am 10.40y.b., yn barod i dderbyn yr Orymdaith.

Edrychaf ymlaen at eich croesawu i’r Gwasanaeth