Gwasanaeth Sul y Cofio 10/11/19

CYNGOR TREF LLANGEFNI

LLENG BRYDEINIG FRENHINOL – CYNGOR EGLWYSI’R DREF

Gwasanaeth Sul y Cofio, Dydd Sul 10fed o Dachwedd 2019

Orymdaith yn cychwyn o Faes Parcio, Neuadd y Dref, Llangefni, am 10.20y.b.

Gwasanaeth am 10.45y.b. ger y Gofeb, Ffordd Glanhwfa, Llangefni