ETHOL MAER NEWYDD – CYNGOR TREF LLANGEFNI

Cynghorwyr Cyngor Tref Llangefni wedi ethol Cyng. Non W. Parry yn Faer y Dref yn unfrydol am y flwyddyn 2022-2023 yn y Cyfarfod Blynyddol, Nos Lun 16eg o Fai 2022.

Etholwyd Cyng. John Lee yn Ddirprwy Faer.