Dyddiadau Cyfarfodydd 2023-2024

CYNGOR  TREF  LLANGEFNI
DYDDIADAU CYFARFODYDD 2023 – 2024

Download PDF File


Mai 2023

15fed                                   CYFARFOD BLYNYDDOL

16eg                                    Cynllunio – TEAMS

18fed                                 Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

22ain                                 Cyngor Llawn

 

Mehefin 2023

12fed                                  Cyngor Llawn

13eg                                  Cynllunio

26ain                                 Y Fynwent a Meysydd Chwarae

 

Gorffennaf 2023

3ydd                                  Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

10fed                                 Cyngor Llawn

11eg                                    Cynllunio

 

Awst 2023             

DIM  CYFARFODYDD

 

Medi 2023

11eg                                    Cyngor Llawn

12fed                                   Cynllunio

18fed                                   Y Fynwent a Meysydd Chwarae

 

Hydref 2023

9fed                                    Cyngor Llawn

10fed                                  Cynllunio

11eg                                    Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

16eg                                   Is-Bwyllgor Staffio a Safonau

 

 

Tachwedd 2023

13eg                                    Cyngor Llawn

14eg                                    Cynllunio

20fed                                   Y Fynwent a Meysydd Chwarae

 

Rhagfyr 2023

4ydd                                   Is-bwyllgor Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

11eg                                   Cyngor Llawn

12fed                                   Cynllunio

 

Ionawr 2024

9fed                                     Cynllunio

15fed                                 Cyngor Llawn

22ain                                   Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

29ain                                  Y Fynwent a Meysydd Chwarae

 

Chwefror 2024

12fed                                   Cyngor Llawn   

13eg                                    Cynllunio    

19eg                                  Staffio a Safonau

 

Mawrth 2024

11eg                                    Cyngor Llawn

12fed                                   Cynllunio

25ain                                   Y Fynwent a Meysydd Chwarae

 

Ebrill 2024

15fed                                  Cyngor Llawn

16eg                                    Cynllunio

22ain                                   Cyllid ac Amcanion Cyffredinol

 

Mai 2024

13eg                                CYFARFOD BLYNYDDOL  

20fed                              Cyngor Llawn

21ain                               Cynllunio       

 

 

Nodwch, os gwelwch yn dda :   Pwyllgor Cynllunio – I’w Gynnal, unai trwy gyfrwng TEAMS, neu

Wyneb yn Wyneb yn y dyfodol –  Bydd yr Aelodau wedi derbyn rhybudd o flaen llaw.

 

Efallai bydd angen newid dyddiadau’r Pwyllgor Cynllunio fel bo angen.

 

Dyddiadau Is-bwyllgor Staffio a Safonau i’w trefnu fel bo angen.  Aelodau i dderbyn rhybudd o hyn o flaen llaw.

 

RHYS PARRY – CLERC

CYNGOR TREF LLANGEFNI