Cysylltu gyda’r Cyngor Sir yn ystod pandemig COVID-19