Cystadleuaeth Arddangosfa Ffenestr Nadolig 2020 : Canlyniadau

  • 1af       Siop Emberwood, Stryd yr Eglwys, Llangefni
  • 2il        Siop Gwallt HBA, Stryd Fawr, Llangefni
  • 3ydd   Siop Cain / Julie “The Original Cefni Barber”

Llongyfarchiadau i chi gyd.