Cystadleuaeth Arddangos Ffenestr Nadolig 2019

Mae Cyngor Tref Llangefni wedi hyrwyddo Cystadleuaeth ar gyfer y ffenestr sydd wedi ei harddurno orau gyda’r beirniadau wedi mynd ymlaen yn ystod yr wythnos yn cychwyn dechrau Rhagfyr. Dyma’r Enillwyr :

  1. 1af Cwt Blodau
  2. 2il Siop Elenna ac D. C. Williams & Son
  3. 3ydd Siop Gwallt Sandra.

Cyflwynwyd y Tlws i’r Enillwyr gan Faer y Dref, Cyng. Margaret Thomas a’r Dirprwy Faer, Cyng. Non Parry.