Cyng. Margaret Thomas wedi ei hethol yn Faer y Dref

Cyng. Margaret Thomas wedi ei hethol yn Faer y Dref, Llangefni ac Cyng. Non Parry yn Ddirprwy Faer am y flwyddyn 2019/2020 yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor Tref 13eg o Fai 2019.