Cyfraniad at Coedlys

Cyng. Ieuan G. Davies yn cyflwyno siec yn y swm o £280.62 i Carly Thomson, Gweithiwr Cymorth yng nghartref Coedlys, ac Di Marshall sydd yn gweithio fel Cefnogaeth Tenantiaeth.

Rydym yn diolch yn fawr i Ieuan a phawb sydd wedi ymwneud am eich holl gefnogaeth a fydd yn mynd yn bell tuag at roi cymorth i bobl ifanc yn Coedlys ac yn y gymuned ehangach.