COVID-19: canllawiau ar angladdau

Mae’r canllawiau i awdurdodau lleol ar angladdau wedi’u diweddaru bellach i adlewyrchu’r diwygiadau hyn, ac maent wedi’u hatodi: https://llyw.cymru/covid-19-canllawiau-i-awdurdodau-lleol-ar-angladdau