Ailddarganfod Ynys Môn yn Ddiogel

Mwynhewch eich ymweliad, cofiwch ymddwyn yn gyfrifol i ddiogelu eich hun ac eraill:

  • Os yw rhywle’n edrych yn brysur, dewch yn ôl pan fydd yn dawelach ac yn fwy diogel
  • Parchwch eraill ar yr arfordir, mewn siopau ac yn ein cymunedau
  • Arhoswch ar y llwybrau troed a’r llwybrau ceffylau
  • Defnyddiwch feysydd a mannau parcio yn hytrach na thir preifat.
  • Parchwch y tywydd a’r llanw – paratowch yn drylwyr
  • Ymchwiliwch, cysylltwch ac archebwch gyfleusterau a busnesau ymlaen llaw
  • Ewch â’ch sbwriel adref
  • Diogelwch eich hun, preswylwyr ac ymwelwyr eraill- dilynwch canllawiau bob amser

Mwynhewch eich ymweliad a rhannwch eich atgofion gyda ni @croesomon

COFIWCH fod y cyfyngiadau a’r canllawiau’n wahanol yng Nghymru.

I weld canllawiau diogelwch coronafeirws diweddaraf Llywodraeth Cymru ewch i https://llyw.cymru