Agoriad Siop Lidl Newydd

Roedd Cyng. Margaret Thomas, Maer y Dref, Llangefni, yn falch iawn bore heddiw i gael gwahoddiad i agor Storfa Newydd Lidl yn Llangefni am 7.30a.m. Dangoswyd Cyng.

Thomas o gwmpas yr Archfarchnad enfawr, sydd yn cyflogi pobl lleol ac yn dymuno bob llwyddiant i bawb sydd yn ymwneud a’r Storfa.