Swyddfeydd Ar Gael I’w Llogi

Ystafelloedd Cyfarfodydd/Swyddfeydd ar gael i’w llogi : Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni LL77 7EN.

£50.00 am yr Awr Gyntaf; £25.00 am bob awr ddilynol. Ffurflenni Archebu ar gael trwy gais.

Am fwy o fanylion, cysylltwch â Chlerc y Dref, yn y cyfeiriad uchod, neu e-bost: cyngortref@llangefni.org / 01248 723332 / 01248 858553