Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd

Tref/Cymuned: CYNGOR TREF LLANGEFNI

Ward: TUDUR

Rhoddir rhybudd trwy hyn fod TAIR sedd wag am swydd Cynghorydd yn y Gymuned uchod.

Bydd etholiad yn cael ei gynnal i lenwi’r sedd wag petai y Swyddog Canlyniadau, Gwasanaethau Etholiadol, Swyddfeydd y Cyngor Sir, LLANGEFNI, Ynys Môn, yn derbyn cais am etholiad o’r fath yn ysgrifenedig o fewn pythefnos ar ôl dyddiad y Rhybudd hwn (ac eithrio penwythnosau a gwyliau banc), oddi wrth DEG o bobl sydd wedi cofrestru fel etholwyr llywodraeth leol ar gyfer yr ardal leol lle cafwyd y seddi gwag.