Rhyng-Gemau’r Ynysoess – Ynys Mon 2019

Croeso cynnes iawn wedi ei ymestyn i’r 14 o Dimau sydd wedi ymweld ag Ynys Môn o 10 o Ynysoedd ar hyd a lled y byd : Tîm St. Helena, sydd wedi teithio 8,000km i gyrraedd Ynys Môn, yn cychwyn y Twrnamaint ar 16 o Fehefin 2019 yn erbyn Ynysoedd Shetland. Timau eraill wedi cyrraedd o Ynys Manaw, Ynys Jersey, Hitra, Ynysoedd Gorllewin, Alderney, Guernsey, Gibraltar ac Orkney.

Hyd yn hyn mae Tîm Dynion Ynys Môn wedi ennill yn erbyn Timau Jersey, Ynysoedd Gorllewin ac Orkney ac yn mynd ymlaen i’r Rownd cyn Derfynol, Nos Iau, 20fed o Fehefin 2019 am 7.30y.h. yn Cae Bob Parry, Llangefni, yn erbyn Ynysoedd Shetland. Thîm y Merched Ynys Mon wedi ennill y Gem yn erbyn Ynysoedd Gorllewin ac yn mynd ymlaen i’r Rownd cyn Derfynol, Nos Fercher, 19eg o Fehefin 2019 am 6.30y.h. yn Cae Pel Droed, Lon Bach, Amlwch, Ynys Mon.

Cyflwynwyd Maer y Dref, Cyng. Margaret Thomas a’r Cyn-Faer, Cyng. Ieuan Davies a’i Fab, Sam Davies, i’r Timau cyn cychwyn y Gemau yn Llangefni. Mae Cyngor Tref Llangefni yn falch iawn o gyflawniad y chwaraewr, Clwb Pêl Droed Llangefni a’i holl gefnogwyr, mae bod yn rhan o’r Twrnamaint yn fraint fawr i Llangefni ac i Ynys Môn.

https://twitter.com/LlangefniTownFC?lang=en