Rhyng-Gemau’r Ynysoess – Ynys Mon 2019

Tim Dynion Ynys Mon wedi enill y Rownd cyn Derfynol yn erbyn Ynysoedd Shetland  neithiwr, mynd ymlaen heno, 21ain o Fehefin 2019, i’r Gem olaf yn erbyn Guernsey, yn CP Hotspur Caergybi am 6.30y.h.

Pob lwc i Tim Merched Ynys Mon yn y Gem Olaf heddiw, 21ain o Fehefin 2019.