Hysbysiad O Gyfethol: Cymuned (Ward) Tudur

RHODDIT HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Llangefni bwriadu Cyfethol 1 aelod i lenwi’r lle gwag sydd ar gael ar gyfer Cynghorydd yng Nghymuned (Ward) Tudur.

https://media.llangefni.org/2023/08/notice-of-co-option-tudur-Aug-23.pdf