Gwasanaeth Sul y Cofio 2020

Yn anffodus, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth a chanllawiau’r Lleng Prydeinig Brenhinol lleol, yn dilyn pandemic COVID-19, bydd Gwasanaeth Sul y Cofio a’r Orymdaith yn Llangefni yn cael ei ganslo eleni.

Bydd Maer y Dref, Cyngor Tref Llangefni, ynghyd a grŵp bach o Veterans yn gosod Plethdorch ar y Gofeb, gyda Biwglwr yn bresennol.
Gobeithiwn yn 2021, bydd y Gwasanaeth a’r Orymdaith yn ailgydio, fel yn y gorffennol.

Bydd lluniau yn cael eu rhyddhau yn dilyn yr Achlysur.

Diolch – Cyngor Tref Llangefni