Gem Derfynol Rhyng-Gemau’r Ynysoedd 2019

Tim Dynion Ynys Mon wedi ennill y Gem Derfynol yn erbyn Guernsey Nos Wener, 21ain o Fehefin 2019 (Sgorio 2-1) yn mynd ymlaen i ennill y Twrnamaint Rhyng-Gemau’r Ynysoedd 2019.  Llongyfarchiadau oddi wrth Cyngor Tref Llangefni i Tim Dynion Ynys Mon, Tim Merched Ynys Mon ac i Clwb Peldroed Llangefni am gael ei dewis i groesawu rhan o’r achlysur gofiadwy yma.