Admin

Cofnodion 10.07.23
||,
continue reading
Rhaglen Cyfarfod 11.09.23
||,
continue reading
Hysbysiad O Gyfethol: Cymuned (Ward) Tudur
||,
RHODDIT HYSBYSIAD TRWY HYN fod Cyngor Tref Llangefni bwriadu Cyfethol 1 aelod i lenwi'r lle...
continue reading
Hysbysiad am Gwblhau Archwiliad
||
Hysbysiad am Gwblhau Archwiliad ac am yr hawl i arolygu'r cofnod blynyddol cofnod blynyddoedd am...
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd (Tudur)
||,
RHYBUDD CYHOEDDUS Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd Cymuned: LLANGEFNI Ward: TUDUR Rhoddir rhybudd trwy hyn...
continue reading
Margaret Ann Thomas and Terry Jones
Ethol Maer Newydd
||
Maer newydd ei hethol i dref Llangefni ydyw Cynghorydd Margaret Ann Thomas a’r Dirprwy Faer...
continue reading