Admin

Noson Troi’r Goleuadau Nadolig Ymlaen
|,
6.30y.h. 7fed o Ragfyr 2018. Stondinau ac Adloniant yn mynd ymlaen o gwmpas Cloc y...
continue reading
Cofnodion 01.10.2018
|,
continue reading
Cyfardod Cyhoeddus: Llifogydd Llangefni
|
Dydd lau 08/11/18 @ 4pm
continue reading
Nant y Pandy Parkrun
|
Am ddim, yn wythnosol, 5k, wedi ei amseru Pob dydd Sadwrn 9:00am Ymunwch efo ni...
continue reading
Cyfraniad at Coedlys
|
Cyng. Ieuan G. Davies yn cyflwyno siec yn y swm o £280.62 i Carly Thomson,...
continue reading
Gwasanaeth Sul y Cofio 11/11/18
|
Lleng Brydeinig Frenhinol, Cyngor Eglwysi Dref Gwasanaeth Sul y Cofio, Dydd Sul 11eg o Dachwedd...
continue reading
Cofnodion 10.09.2018
|,
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd (Cefni)
|,
Cymuned: Llangefni Ward: Cefni Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd...
continue reading