Arddangosfa Ffenestr Nadolig

Eleni, fel yn y gorffennol, mae’r Cyngor Tref wedi hyrwyddo Cystadleuaeth ar gyfer y ffenestr sydd wedi ei haddurno orau. Cafodd y beirniadu ei wneud yn ystôd phrynhawn y 7fed o Ragfyr 2018. Fel rhan o’r Noson Dathlu Goleuadau Nadolig, pan oedd y goleuadau yn cael eu rhoi ymlaen am 6.30y.h., cafwyd y canlyniadau eu cyflwyno, fel a ganlyn :

1af : Siop Barbwr Julie
2ail : Siop Cain & Emberwood
3ydd : Cwt Blodau

Ar ran holl Aelodau a Swyddogion y Cyngor Tref, hoffwn gymryd y cyfle yma i ymestyn ein dymuniadau gorau am gyfnod y Nadolig gerllaw a 2019 lewyrchus.

Cyng. Ieuan G. Davies
Maer y Dref