Agoriad Swyddogol Siop Elusen Hosbis Dewi Sant 17.04.2023

Agoriad gan Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry a’r Dirprwy Faer, Cyng. John Lee.