November 2022

Goleuadau Nadolig 2022
||
Bydd Goleuadau Nadolig y Dref yn cael eu rhoi ymlaen Nos Wener, 2ail o Ragfyr...
continue reading
Rhaglen Cyfarfod 14.11.22
||,
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd Casual Vacancy – Office of Councillor
||
Cymuned: Llangefni Ward: Tudur Rhoddir rhybudd trwy hyn fod 1 sedd wag am swydd Cynghorydd...
continue reading
Cofnodion 26.09.2022
||,
continue reading
Gwasanaeth Sul Y Cofio – Llangefni 13.11.2022
||
Mae trefniadau mewn lle ar gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio yn Llangefni eleni, Dydd Sul...
continue reading