September 2022

Llogi Ystafelloedd
||
Y Llys, Ffordd Glanhwfa, Llangefni – Adeilad mawr amlbwrpas gyda’r cyfleusterau canlynol : Ystafell Gynhadledd;...
continue reading
Gyda thristwch mawr y clywed y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.
||
Mae Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry ac Aelodau Cyngor Tref Llangefni yn drist...
continue reading