May 2022

Arddangosfa Golau Jiwbilî’r Frenhines
||,
Canol y Dref, Llangefni, Nos Iau 2ail o Fehefin 2022 rhwng 7.00y.h. ac 11.30y.h.
continue reading
ETHOL MAER NEWYDD – CYNGOR TREF LLANGEFNI
||
Cynghorwyr Cyngor Tref Llangefni wedi ethol Cyng. Non W. Parry yn Faer y Dref yn...
continue reading
Sedd Gwag – Swydd Cynghorydd
||
Tref/Cymuned: CYNGOR TREF LLANGEFNI Ward: TUDUR Rhoddir rhybudd trwy hyn fod TAIR sedd wag am...
continue reading
HYSBYSIAD O GYFETHOL
||
Adran 116 Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 RHODDIR HYSBYSIAD TRWY HYN fod CYNGOR TREF LLANGEFNI...
continue reading