October 2020

Agoriad Siop Lidl Newydd
||
Roedd Cyng. Margaret Thomas, Maer y Dref, Llangefni, yn falch iawn bore heddiw i gael...
continue reading
Cofnodion 03.02.2020
||,
continue reading
Gwasanaeth Sul y Cofio 2020
||,
Yn anffodus, yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth a chanllawiau'r Lleng Prydeinig Brenhinol lleol, yn dilyn...
continue reading
Rhaglen : Cyfarfod 12.10.2020
||,
I’r cyhoedd ymuno mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref, drwy gyfrwng TEAMS, bydd angen e-bostio Swyddfa’r...
continue reading