May 2020

COVID-19: canllawiau ar angladdau
||
Mae’r canllawiau i awdurdodau lleol ar angladdau wedi’u diweddaru bellach i adlewyrchu’r diwygiadau hyn, ac...
continue reading
At: Glercod Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn
||
Gweler ynghlwm gopi pellach o’n taflen sydd yn darparu gwybodaeth am ein llinell ffôn argyfwng...
continue reading
Mynwent Llangefni
||
Canllawiau i Awdurdodau lleol ar effaith Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws)(Cymru) 2020 ar Angladdau –...
continue reading