The heart of Anglesey.

Canolfan Ebeneser

Mae’r Ganolfan gyda cymysg da o ystafelloedd a gofod hyblyg a fydd yn galluogi ar gyfer amrywiaeth o ddefnyddiau. Mae’r dyluniad a gorffeniad safonol yr adeilad yn eithriadol o uchel, ac yn adlewyrchu a parchu y gorffennol. Os ydych a diddordeb mewn defnyddio y Ganolfan neu eisiau darganfod mwy am y prosiect, cysylltwch a Glyn (glynjebeneser@gmail.com) neu Ffion (ffiondebeneser@gmail.com) ar 01248 722110. Ystur y gair “Ebeneser” (new Ebenezer) yw “ Carreg Gymorth “ … Gobeithio gall fod o Gymorth I chi rhywddydd…….Mae Glyn a Ffion yma I eich croesawu. Cliciwch yma am tudalen Facebook Canolfan Ebeneser.

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau