The heart of Anglesey.

Cymunedau'n Gyntaf Môn

Cymunedau’n Gyntaf Môn yw’r sefydliad sy’n gyfrifol am gyflawni rhaglen Cymunedau’n Gyntaf Llywodraeth Cymru yn Ynys Môn.

Mae’n darparu ystod o brosiectau a mentrau yng Nghaergybi a Ward Tudur yn Llangefni. Mae canolfan y fenter yn Llangefni yn 8 Stryd Fawr (Hen Siop Bapur Newydd ‘Guests’) ac mae staff Cymunedau’n Gyntaf Môn yn y swyddfa o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae gweithgareddau Cymunedau’n Gyntaf Môn yn canolbwyntio ar ymdrechion i wneud y gymuned yn fwy llewyrchus ac yn iachach a helpu pobl i ennill cymwysterau. Gwneir hyn trwy roi cymorth i unigolion sy’n dymuno symud ymlaen yn gadarnhaol gyda’u bywydau. Mae ein pwyslais ar greu cyfleon am swyddi a chynorthwyo pobl i gael hyfforddiant a chymwysterau galwedigaethol a fydd o gymorth iddynt gael gwaith yn y dyfodol. Rydym yn darparu gweithgareddau i bobl ifanc yn y gymuned yn rheolaidd ac yn cynnal sesiynau rheolaidd hefyd i ddarparu cyfoeth o brofiadau i wella eu lles personol a meddyliol.

Am fwy o wybodaeth ynghylch gweithgareddau Cymunedau’n Gyntaf Môn ffoniwch 01248 722323 Neu anfonwch e-bost i info@moncf.co.uk

Mae croeso hefyd i bobl alw yn ein swyddfeydd i holi am yr hyn yr ydym yn ei wneud neu i gael cymorth.

Mae cyfoeth o wybodaeth ar ein gwefan – www.moncf.co.uk

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau