The heart of Anglesey.

Menter Gymdeithasol Llangefni

Sefydlwyd y Fenter yn Ebrill 2013 i ddatblygu ac adfywio canol tref Llangefni.

Eisoes mae’r Fenter wedi cymryd drosodd y gwaith o reoli’r farchnad ac wedi ei thrawsnewid yn llwyr o fod yn farchnad a oedd yn marw gyda dim ond 4 o stondinau i fod yn farchnad gyda hyd at 35 o stondinau erbyn heddiw.

Mae gwaith yn parhau er mwyn adfywio canol y dref a’i wneud yn lle byrlymus i bobl weithio, siopa a byw ynddo.

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau