The heart of Anglesey.

Bywyd Llangefni

Gwybodaeth am y cyfleusterau, atyniadau a’r digwyddiadau sydd gan Langefni i’w cynnig.

Parcio yn Llangefni

Mae gan y cyngor bump o feysydd parcio sydd ar agor 7 diwrnod yr wythnos yn Llangefni.

  • Neuadd y Dref (tu blaen) 37 o lecynnau aros byr a 5 o lecynnau parcio i bobl anabl
  • Neuadd y Dref (cefn) 41 o lecynnau aros hir
  • Stryd y Felin 32 o lecynnau aros hir a 4 o lecynnau parcio i bobl anabl
  • Penyrorsedd (Llyfrgell) 105 o lecynnau aros hir a 5 o lecynnau parcio i bobl anabl.
  • Iard yr Orsaf 91 o lecynnau aros hir a 6 o lecynnau parcio i bobl anabl
  • Nant y Pandy 66 o lecynnau aros hir a 5 o lecynnau parcio i bobl anabl

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau