The heart of Anglesey.

Cyngor Sir Ynys Môn

Llangefni yw cartref adeilad pencadlys Cyngor Sir Ynys Môn sy’n gyflogwr lleol mawr. Mae gan y Cyngor Sir swyddfeydd a chyfleusterau yn Llangefni hefyd, gan gynnwys Archifdy Môn, Swyddfa Addysg, Canolfan Fusnes Ynys Môn, Llyfrgell y Sir, ac Oriel ac Amgueddfa Oriel Môn.

Mae’r Cyngor Sir yn gyfrifol am y rhan fwyaf o’r gwasanaethau cyhoeddus lleol yn Llangefni, gan gynnwys addysg, gwasanaethau cymdeithasol, priffyrdd, casglu gwastraff, goleuadau stryd, iechyd yr amgylchedd, safonau masnach, toiledau cyhoeddus, cynllunio tref, datblygu economaidd, hamdden, treftadaeth, ac eraill.

Am fwy o wybodaeth ynghylch Cyngor Sir Ynys Môn ewch i www.ynysmon.gov.uk neu ffoniwch 01248 750057.

Mae gan y Cyngor Sir 30 o gynghorwyr sir sy’n cynrychioli wardiau etholiadol Ynys Môn. Mae Llangefni yn rhan o’r ward newydd o’r enw Canolbarth Môn ac mae’n cael ei chynrychioli gan dri chynghorydd sir.

Y Cynghorydd Nicola Roberts – 01248 723 540 neu 07790481516

Y Cynghorydd Dylan Rees – 01248 724 560 neu 07766169919

Y Cynghorydd Bob Parry – 01407 720 437 neu 07836573294

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau