The heart of Anglesey.

O dan y sbotolau

O dan y sbot olau y mis hwn mae Cwpwrdd Cornel.


Agorwyd Cwpwrdd Cornel yn y flwyddyn 1972 gan Mrs Bessie Burns, a throsglwyddwyd y busnes i’r perchennog presennol, Mr Dylan Morgan ar Ddydd Gwyl Dewi (1af Mawrth 1990).

Wedi ei leoli yng Nghanolfan y Ffowndri oddi ar Stryd Fawr Llangefni, mae gan y siop fach yma gyflenwad da ac amrywiol o’r llyfrau gorau sydd yn cynnwys y gyfrol ddiweddaraf o gerddi gan y diweddar Brifardd Gerallt Lloyd Owen, cyfrol am fywyd yr actor a diddanwr o Sir Fon, Mr Charles Williams, casgliad o gerddi gan y diweddar Sian Owen a llawer mwy o lyfrau Cymraeg ar gyfer pob oedran.

Mae Cwpwrdd Cornel hefyd yn gwerthu cyflenwad amrywiol o CD’s cerddoriaeth Cymraeg, cardiau cyfarchion, crysau rygbi, anrhegion Cymreig, mapiau, baneri, nwyddau CYW a gemau bwrdd poblogaidd fel Monopoly a Scrabble yn Gymraeg.

Bydd Cwpwrdd Cornel yn cyflenwi holl gynnyrch newydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn fuan.

Hoffai Dylan diolch i gwsmeriaid hen a newydd am eu cefnogaeth, ac mae’n edrych ymlaen at gwsmeriaeth yn y dyfodol.

Cylchlythyr Llangefni

Llawn o newyddion diweddaraf, storiau, a gwybodaeth digwyddiadau; arwyddwch i fyny ac fe allwch gael y diweddaraf o Llangefni wedi ei ddanfon yn syth i’ch mewnflwch!

Gweler ein holl gylchlythyrau