Gyda thristwch mawr y clywed y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elizabeth II.

Mae Maer y Dref, Cyng. Non W. Parry ac Aelodau Cyngor Tref Llangefni yn drist iawn ac mae ein meddyliau gyda’r Teulu Brenhinol ar yr amser yma.